Ομάδα μαθητών του Αρσακείου Λυκείου Πατρών στο πλαίσιο Προγράμματος Επιχειρηματικότητας Νέων του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ίδρυσαν για το σχ. Έτος 2014-15, την ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...