αμερικανική ένωση πνευμόνων

Αυτός είναι ο Μεγαλύτερος καθαριστής αέρα που θα καθαρίσει την αιθαλομίχλη της Κίνας – γιατί όχι και της Αθήνας!!

Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι τόσο καθαρός όσο ήταν κάποτε - και...