Αμερικανική

ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ – Αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στην Αμερικανική Ομοσπονία Άρσης Βαρών

Τις γνώσεις και την εμπειρία του Πύρρου Δήμα θα εκμεταλλευτούν από τα μέσα...