Αποζημίωση ύψους €800 ευρώ το μήνα για τρία χρόνια, θα λάβει η Γαλλίδα, Martine Richard, μετά από απόφαση του δικαστηρίου. Αιτία είναι η δυσφορία που της προκαλούν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του Wi-Fi, λόγω αλλεργίας...