Στο καθεστώς του άρθρου 99 εντάχθηκε μετά από 83 χρόνια ζωής ο ιστορικός συνεταιρισμός της Ελλάδας, η Ένωση Πεζών, από τον Νομό Ηρακλείου. Ο συνεταιρισμός, δεν άντεξε το βάρος των χρεών. Μόνο τα τραπεζικά...