Χαράλαμπος Γ. Στανίτσας

Στανίτσας

Με συνείδηση ήσυχη και κούτελο καθαρό

Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει αργά και νωχελικά στο τέλος, και απολαμβάνοντας τα καταγάλανα...