Επειδή εσχάτως κάποιοι ανακάλυψαν είτε την έννοια της έξυπνης πόλης είτε τη σελίδα με τις ανηρτημένες από τις αρχές του 2014 θέσεις της παράταξης «Πρωτοβουλία για την Πάτρα» (http://protovouliagiatinpatra.gr/?page_id=14560) όπου υπάρχει ο τομέας «Έξυπνη...