Ήταν πριν απο χρόνια το 1999 που ο πρώην διαχειριστής κεφαλαίων κ. Χάρι Μαρκόπολο ενόχλησε την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για την πυραμίδα της εταιρείας διαχείρισης πλούτου που είχε στηθεί από τον Bernard Madoff...