Στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, παραδόθηκε η έκθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παραλαμβάνοντας την έκθεση, ο Πρόεδρος είπε ότι «για πρώτη φορά, σε ένα τόσο μεγάλης...