ΧΟΥΦΤΕΛ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Ενδιαφέρον του Γερμανού Επιτρόπου Χούφτελ για τα σκουπίδια της Πάτρας

Τα απορρίμματα της Πάτρας – όπως και όλων των μεγάλων Δήμων της χώρας...