Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το δικαστήριο απεδέχθη το αίτημα εταιρείας στην οποία η ΧΚ Τεγόπουλος όφειλε χρήματα να κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλείται το δικαστήριο να ορίσει σύνδικο...