ΧΙΜΠΑΤΖΗΔΕΣ

Γεννημένοι δολοφόνοι είναι άνθρωποι και χιμπατζήδες

Οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι έχουν κάτι κοινό: είναι γεννημένοι δολοφόνοι, σύμφωνα με...