Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΜΚΟ προγραμματίζει ένα ενδιαφέρον σεμινάριο-εργαστήριο δημιουργίας χειροποίητων σαπουνιών. Ο τίτλος του προγράμματος είναι Δημιουργία σαπουνιών και η διάρκεια του 3 ώρες. Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: 10-15...