Δύο νέες γυναίκες, θέτουν υποψηφιότητα με τον Γιάννη Δημαρά. Πρόκειται για την Λογοπαθολόγο – Λογοθεραπεύτρια Χαρά Αναστασοπούλου και την Χημικό Ελένη Τρομπούκη που ενώνουν τις δυνάμεις τους με την παράταξη «Τώρα για την Πάτρα»...