ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΛΠΙΔΑ

Πάτρα: Η Μαρία Μασσαρά Πρόεδρος του Ογκολογικού Ξενώνα «Η Ελπίδα”

Η Μαρία Δαφαλιά – Μασσαρά ορίστηκε και πάλι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του...