ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΔΥΦΩΣ

PATRINISTAS ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΔΥΦΩΣ στο Πολιτιστικό πρόγράμμα «Τώρα τα Πουλία” του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας

Με την επίσκεψη – ξενάγηση των παιδιών του δεύτερου τμήματος της ΣΤ’ τάξης...