ΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΝΩΣΗΣ

Πάτρα: Η «Επιλογή Γνώσης” επιβράβευσε τους μαθητές της με υποτροφίες

Όπως είναι γνωστό, η ποιοτική  και οργανωμένη προετοιμασία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας...