Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος

Δυτική Ελλάδα: Ποιοί λιμενικοί σταθμοί καταργούνται - Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Δυτική Ελλάδα: Ποιοί λιμενικοί σταθμοί καταργούνται – Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το υπ’ αριθμόν 81 Προεδρικό Διάταγμα «Αναδιάρθρωση...