Περιφερειακό ΚΕΚ Π.Ε. Αχαΐας

Επιταγές κατάρτισης από το Περιφερειακό ΚΕΚ Π.Ε. Αχαΐας για ανέργους

Επιταγές κατάρτισης από το Περιφερειακό ΚΕΚ Π.Ε. Αχαΐας για ανέργους

Περισσότερα από εκατό άτομα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή το φάσμα της ανεργίας...