Ο Δήμος Πατρέων μέσω της ΑΔΕΠ, η BrainBox Πληροφορική, η ΜΚΟ “Πόλεις για Ποδήλατο” και η εταιρία IDEAL Ν. Μανιατόπουλος Α.Ε. , στα πλαίσια του έργου διακρατικής συνεργασίας CIELO City-Port Eco Logistics διοργανώνουν την...