Σε πλημμέλημα έχει μετατραπεί πλέον η κατηγορία για παραεμπορίο. Μέχρι πρότινος το αδίκημα χαρακτηριζόταν ως πταίσμα με τον παραβάτη να καλείται να πληρώσει διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.000 ευρώ. Τώρα θεωρείται πλημμέλημα, ο κατηγορούμενος προσαγάγεται...