ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δ. Ελλάδα: Αρχίζει η διαβούλευση με Δήμους και ΦΟΔΣΑ για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης απορριμμάτων

Η διαδικασία για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ξεκινά άμεσα...
Στοιχεία - ΣΟΚ: 503 κιλλά σκουπίδια παράγει ετησίως κάθε Έλληνας και το 80% καταλήγει στις χωματερές!

Η Περιφέρεια ξεκινά τον διάλογο για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Μετά την αδυναμία συγκρότησης ενός ενιαίου Διαδημοτικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας...
Στοιχεία - ΣΟΚ: 503 κιλλά σκουπίδια παράγει ετησίως κάθε Έλληνας και το 80% καταλήγει στις χωματερές!

Δ. Ελλάδα: Στην Περιφέρεια ο σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανατίθεται, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης...