ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Δ. Ελλάδα: Καρπής, Πελετίδης και Παπαναστασίου για την προεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων

Εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Δυτικής Ελλάδας...