ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑΛΔΑΣ

Πάτρα: Μόνο η παράταξη Παπαναστασίου προσήλθε στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δ. Ελλάδας

Προς το παρόν, δεν έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της...