ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Περιόδου 2014-2015

Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων» και την αμπελουργική περίοδο 2014-2015....