Συντονισμένες ενέργειες από κοινού με σκοπό να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου Πύργου και με αφορμή το γεγονός πως ήδη η περίοδος μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής...