«Πρόκειται για μια ιστορικής σημασίας νίκη της Αριστεράς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έχει περάσει πρώτος αλλά έχει αυξήσει και το ποσοστό του. Έχουμε μια συνολική καταδίκη του Μνημονίου και...