ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΠΑ

Επίσκεψη της «Πρωτοβουλία για την Πάτρα» στον ΟΛΠΑ

Η “Πρωτοβουλία για την Πάτρα” πιστή στη θέση της για συνέργεια όλων των...