Μπορεί να γλίτωσαν από τον βασικό ΕΝΦΙΑ, δεν γλίτωσαν όμως από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, δηλαδή το φόρο που επιβάλλεται σε όσους έχουν συνολική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Για τα αγροτικά...