Δικαστική Εξουσία

Εκλογή Προέδρου από τον λαό

Ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα που θα ξεκινούν από την εκλογή του Προέδρου...