Συνολικά από τον Αύγουστο του 2012, έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους (45.716) αλλοδαποί Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων...