Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής

Ακόμη (811) επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους, διαχειρίστηκε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κατά το μήνα Μάιο

Ακόμη (811) επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους, διαχειρίστηκε η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, κατά το μήνα Μάιο

Συνολικά από τον Αύγουστο του 2012, έχουν επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους (45.716)...