Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής

Η zervas art στην Κρήτη

Ένα από τα σημαντικότερα, διεθνή εικαστικά δρώμενα για τη χώρα μας ανοίγει ξανά την αυλαία του με έδρα την Κρήτη, το οποίο συμβάλει στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη καλλιτεχνική...

Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής – 12ο Εικαστικοί καλλιτέχνες στην Πάτρα-38 χώρες

Ένα από τα σημαντικότερα, διεθνή εικαστικά δρώμενα για τη χώρα μας ανοίγει ξανά την αυλαία του με έδρα την Πάτρα, το οποίο συμβάλει στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή και τη χώρα...