Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής

Η zervas art στην Κρήτη

Ένα από τα σημαντικότερα, διεθνή εικαστικά δρώμενα για τη χώρα μας ανοίγει ξανά...

Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής – 12ο Εικαστικοί καλλιτέχνες στην Πάτρα-38 χώρες

Ένα από τα σημαντικότερα, διεθνή εικαστικά δρώμενα για τη χώρα μας ανοίγει ξανά...