Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάτρα η Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Την ερχόμενη εβδομάδα στην Πάτρα η Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

Στην Πάτρα θα βρεθούν την ερχόμενη εβδομάδα σημαντικοί εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στελέχη...