Διαμεσογειακής Επιτροπής

Στη Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Αγγελόπουλος

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27...