Όλοι όσοι οραματιστήκαμε πριν από δύο χρόνια στους Ανεξάρτητους Έλληνες το χτίσιμο μιας μεγάλης, ανοιχτής, πατριωτικής Νεολαίας που θα αποτελούσε την αιχμή του δόρατος στον αγώνα κατά του Μνημονίου και της υποταγής, στον αγώνα...