Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου στο Σύλλογό μας ανάδειξαν τα εξής αποτελέσματα: Σύνολο ψηφισάντων: 1481, Λευκά/άκυρα: 56, Έγκυρα: 1425 Αριθμός Ψηφοδελτίων Ποσοστό Έδρες Εκλέγονται Δ.Α.Κ.Ε. 358 25.13% 2 1.  Σταυρογιαννόπουλος Αναστάσιος 2.  Αγραπίδης Αντώνης...