Όπως και στις 12 Αυγούστου 2004, ήρθαμε και σήμερα κανονικά στη δουλειά μας, με την πρόθεση να τιμήσουμε για 3.650ή συνεχή μέρα την παράδοση της τήρησης των δεσμεύσεών μας. Είχαμε πει ότι θα ολοκληρώσουμε...