ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πάτρα: Λειτουργία δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανέπτυξε μία νέα πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την Ενημέρωση, την...