ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μέχρι 26 Νοεμβρίου ο έλεγχος των ψεκαστικών για την προάσπιση υγείας παραγωγών και καταναλωτώ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει πως η επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων είναι υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ε.Ε. (Οδηγία 2009/128/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο...

Ε.Ε: Τα δικαιώματα των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά

Η ανάγκη για παροχή προστασίας στους καταναλωτές είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε, καθώς η ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου και η παγκοσμιοποίηση έχουν παράλληλα δημιουργήσει νέες προκλήσεις, παρά το γεγονός πως η εσωτερική αγορά της...