Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των αστυνομικών υποδιευθυντών. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ΕΛΑΣ, Παραμένει διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ο Θανάσης Παπανικολάου.Ο Χρήστος Μαζαρακιώτης παραμένει στο Επιτελείο της Γενικής...