Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη θέση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σύμφωνα με την έκθεση για τα δημοσιονομικά σε παγκόσμιο επίπεδο (Fiscal Monitor), το 2014, η χώρα μας θα έχει «το μεγαλύτερο...