Εντείνει και διευρύνει ο Δήμος Αιγιάλειας τη συμμετοχή του στα Προγράμματα της “Διά Βίου Μάθησης” που απευθύνονται σε ενήλικες της περιοχής. Νέος Υπεύθυνος του δήμου – με έγγραφη απόφαση του Δημάρχου – ορίστηκε προ...