Εντείνει και διευρύνει ο Δήμος Αιγιάλειας τη συμμετοχή του στα Προγράμματα της «Διά Βίου Μάθησης» που απευθύνονται σε ενήλικες της περιοχής. Νέος Υπεύθυνος του δήμου – με έγγραφη απόφαση του Δημάρχου – ορίστηκε προ...