ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Λάρισα: «Καμπάνα” 774.000 ευρώ σε νοσοκομείο

«Καμπάνα» 774.236 ευρώ, ποσό που με τους τόκους υπερημερίας εκτιμάται ότι αγγίζει τις...