ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Απαλλάσσονται ευθυνών για χρέη οι υπεύθυνοι δημοτικών επιχειρήσεων

Απαλλάσσονται ευθυνών για χρέη οι υπεύθυνοι δημοτικών επιχειρήσεων

Η διαγραφή των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη βεβαίωση αυτών σε...