ΔΕΗ Πάτρας

Αλλαγή στο λογαριασμό της ΔΕΗ

Πάτρα: Εμπαίζουν πολίτες που ζητούν διακανονισμό στη ΔΕΗ – Tους Επιβάλουν αυθαίρετα λιγότερες και μεγαλύτερες δόσεις

Κάποιοι στη ΔΕΗ της Πάτρας φαίνεται πως παίζουν με τον ανθρώπινο πόνο. Αυτό...