Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής και μέλος Δασικού Συνεταιρισμού είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για το έγκλημα κατά του περιβάλλοντος που οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες αποκάλυψαν στον Θύαμο του ορεινού Βάλτου. H...