Γυμνάσιο-Λύκειο Αιγείρας

Διπλή επίσκεψη...για τα νέα έργα σε Γυμνάσιο-Λύκειο Αιγείρας!

Διπλή επίσκεψη…για τα νέα έργα σε Γυμνάσιο-Λύκειο Αιγείρας!

Οι εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Αιγείρας, ήταν ο επόμενος σταθμός...