Με σκοπό τον απολογισμό του έργου της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιάλειας» κατά την σχολική χρονιά 2013-2014 και τον προγραμματισμό των άκρως απαραίτητων παρεμβάσεων εν όψει της προσεχούς 2014-2015, πραγματοποιήθηκαν – επί διήμερον...