Γυμνάσιο Διακοπτού

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Νέες αίθουσες διδασκαλίας σε Γυμνάσιο Διακοπτού και Λύκειο Καμαρών!

Με σκοπό τον απολογισμό του έργου της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιάλειας”...