Για τη μεγάλη σημασία και τη διατήρηση του Γραφείου Μελετών για τα Άτομα με Αναπηρία του υπουργείου Περιβάλλοντος έκανε λόγο η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), όταν πληροφορήθηκε ότι έπειτα από λειτουργία δεκαετιών...