Μαθητές και καθηγητές του 2ου ΕΠΑΛ Αιγίου συμμετείχαν φέτος, για πρώτη φορά, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci. Εκπαίδευση σε τεχνολογίες συναφείς με τις ειδικότητες των μαθητών και εξοικείωση με τον...